BİLGELİKYOLU

Sevgiye ve Bilgiye sınır yoktur

GÜL’ÜN AŞKI

Gönlün baharında Nisan yağmuruyla

Sulanan Aşk Tarlası,

Gül tohumunu içine atar.

Yârın ilk başta farkındasızlığı içinde

Gafil avlanır!.

Heyhat, ne güzel bir avlanıştır,

Ah eder bu gönül yavaş yavaş,

Tohum patlar, su bulur.

Kendinden habersiz karanlık içinde yükselir.

Şems ile ilk buluşma, onu sonsuza dek sarhoş eder.

Herdem, her an, ona kavuşma arzusuyla,

Yükselir, yine yükselir.

Bilmez ki, o denli Yüksek ve Yücedir.

Ümitsizce düşmüştür içine hasret,

Acı çeker, Ah eder, Ahı perde eder.

Nafile, ümitsizdir bu vuslat!.

Gün içinde onunla dans ederken,

Gece karanlığında ay ile avunur gönül.

Onun ilk ışığı ile dans etmek için,

Bekler durur, sabreder, haz içinde.

Gün gelir, Vakit Tamam olur.

Onun o hali içinde,

Yeşillerin bağrından,

Kıpkırmızı YAKUT renkli

Sonsuzluğun simgesi GÜL,

Bir Nazar etsin kendine diye Şems,

Aşkının tesirlerini sunar ona.

Açar, açar, yanar, yanar,

Coşar, coşar.

Heyhat nafile!..

Şemsdir bu, herkese verir adaletiyle.

Bu coşku arttıkça Kendinde,

Gül, rengini alır tam haliyle.

Kokusunu alır, cezbeye girer AŞK içinde.

Bu vuslat bitmez nafile.

Ama ne var ki Güneş, o Gül ile övünür.

İşte Gül Yüzlülerin hali böyle biline!.

Aşk-ı Muhammediye ile yanan

Gönüllerin Bitmez Tükenmez Sevgisi,

Ve Kokusu, böyle neşreder gönüllere.

SIRRA eren susmalı!.

Gül gibi kokmalı.

 

Mevlâna’dan

G.G.

 

Reklamlar

05/07/2008 Posted by | - Gül'ün aşkı, SİİRLER | , , | Yorum bırakın

SEVGİ

semsmevlana11.jpg

İnsan, Tanrı sevgisinin çiçeği, insan, insan sevgisinin en büyük rehberidir. Biz Şems’in delâletine mazhar olduk. Siz birbirinizin feyziyle yükselirsiniz. Onun için sevgi, Tanrı mesleğidir.

Onun için yaratıcılar ancak sevebilir. Güçsüzlük, sevgiden yoksunluk demektir. Eğer biz Şems’le karşılıklı birbirimizden birşeyler almış, bir şeyler beklemişsek veya başkalarının varlığında, onların mânevi ekranlarında sonsuzluğu görmüşsek, Tanrı insana kapanmaz bir ışık yolu açmış demektir.

Biz sevgiyi insan yoluyla öğrendik. Bizi Tanrıya sadece peygamberler, nebîler, evliyalar götürmez. Bizi biz aydınlatırız, biz bize rehber oluruz. Onun içindir ki, “insanları seviniz!.” denmiştir. Onun içindir ki, herkes birbirine iyi yönden ekran olmak için yaratılmıştır. Faziletler, bilgiler, saygılar, sevginin mahsulüdür. Duyulmayan, sevilmeyen şeydir. Sevilmeyen, düşünce kudretine vasıl olamaz. İlâhî aşk dedikleri bu yoldan geçer ve büyük ruhanî aşklara ulaşmışların kaderi böylece tayin edilmiştir.

Tanrı size bir hayat sevgisi vermiştir. Bu ilâhî bir delâlettir. Hayat size bir ilâhî sevgi getirmiştir. Bu şuurun delâletinden fışkıran bir neticedir. Size sevgiyi, göz, kulak, düşünce ve dil yoluyla ifade etme zorunluluğunu sevdiğiniz insan meydana çıkarır. Anlaşılmayanı duyurur. Böylece ulaşılması güç olan büyük rehberlikler sevgi kanalıyla ruhunuza yollar açarlar.

En büyük kuvvet sevgidir. Hayatın temeli sevginin eliyle atılmıştır. Hayat bizatihi sevgidir. Böylece insan insanı büyük bir kuvvetle, içinden yakalayarak sürüklemek için, güzelliğe, düşüncenin, duygunun, cesaretin ışığını vermeye çalışır. Sevgiyi sadece cins kelimesi üzerinde arayıp düşünmek isteyenler aldanmışlardır. İnsan plânı böylece gerçekleşiyor.

Bütün insanlığa ilân ediniz ki, en büyük kurtarıcı “Sevgi”, en yüce insan, seven insandır.

Sevgisiz, kâinat bile bir an varlığını koruyamaz.

MEVLANA

Macit Aray, 20.Ekim.1980

30/07/2007 Posted by | - Sevgi, RUHSAL TEBLİĞLER | , , , | Yorum bırakın