BİLGELİKYOLU

Sevgiye ve Bilgiye sınır yoktur

MEVLANA’DAN SÖZLER

 • Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya. Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir.
 • Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.
 • Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek.
 • Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.
 • Yerde bir zayıf aman dilerse, gökyüzü askerleri birbirlerine karışırlar.
 • Kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka birşeyler bitecektir. O halde güzel şeyler ekin ki güzel şeyler bitsin!
 • Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma ki; kazanmak koca bir ömür ister, Kaybetmek içinse bir anlık gaflet yeter.
 • Sen değerinle ve düşüncenle, iki âleme de bedelsin, ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun.
 • Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.
 • Yarın yaparım yarın yaparım deme!  Bugün’de dün’ün yarın’ıydı ne yapabildin?
 • Sadece bir ömürlük misafirim ben. Yüreğimiz kıymet bilene emanet.
 • Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil ! Çünkü o; herşeyin fiyatını bilir, değerini değil.
 • Çocukluğunda oyun, gençliğinde sarhoşluk, ihtiyarlığında tembellik.  Ne zaman  ALLAH’a kulluk edeceksin?
 • Sevgini vermesini öğren.  Çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan dünya, unutma ki korkarmış.
 • İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.
 • Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın.
 • İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.
 • İnsan dostunun huyunu alır.
 • İçteki kiri su değil, ancak gözyaşı temizler.
 • Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
 • Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.
 • Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.
Reklamlar

02/12/2011 Posted by | - Mevlana'dan sözler, ÇEŞİTLİ YAZILAR | | 1 Yorum

GÜL’ÜN AŞKI

Gönlün baharında Nisan yağmuruyla

Sulanan Aşk Tarlası,

Gül tohumunu içine atar.

Yârın ilk başta farkındasızlığı içinde

Gafil avlanır!.

Heyhat, ne güzel bir avlanıştır,

Ah eder bu gönül yavaş yavaş,

Tohum patlar, su bulur.

Kendinden habersiz karanlık içinde yükselir.

Şems ile ilk buluşma, onu sonsuza dek sarhoş eder.

Herdem, her an, ona kavuşma arzusuyla,

Yükselir, yine yükselir.

Bilmez ki, o denli Yüksek ve Yücedir.

Ümitsizce düşmüştür içine hasret,

Acı çeker, Ah eder, Ahı perde eder.

Nafile, ümitsizdir bu vuslat!.

Gün içinde onunla dans ederken,

Gece karanlığında ay ile avunur gönül.

Onun ilk ışığı ile dans etmek için,

Bekler durur, sabreder, haz içinde.

Gün gelir, Vakit Tamam olur.

Onun o hali içinde,

Yeşillerin bağrından,

Kıpkırmızı YAKUT renkli

Sonsuzluğun simgesi GÜL,

Bir Nazar etsin kendine diye Şems,

Aşkının tesirlerini sunar ona.

Açar, açar, yanar, yanar,

Coşar, coşar.

Heyhat nafile!..

Şemsdir bu, herkese verir adaletiyle.

Bu coşku arttıkça Kendinde,

Gül, rengini alır tam haliyle.

Kokusunu alır, cezbeye girer AŞK içinde.

Bu vuslat bitmez nafile.

Ama ne var ki Güneş, o Gül ile övünür.

İşte Gül Yüzlülerin hali böyle biline!.

Aşk-ı Muhammediye ile yanan

Gönüllerin Bitmez Tükenmez Sevgisi,

Ve Kokusu, böyle neşreder gönüllere.

SIRRA eren susmalı!.

Gül gibi kokmalı.

 

Mevlâna’dan

G.G.

 

05/07/2008 Posted by | - Gül'ün aşkı, SİİRLER | , , | Yorum bırakın

SEVGİ

semsmevlana11.jpg

İnsan, Tanrı sevgisinin çiçeği, insan, insan sevgisinin en büyük rehberidir. Biz Şems’in delâletine mazhar olduk. Siz birbirinizin feyziyle yükselirsiniz. Onun için sevgi, Tanrı mesleğidir.

Onun için yaratıcılar ancak sevebilir. Güçsüzlük, sevgiden yoksunluk demektir. Eğer biz Şems’le karşılıklı birbirimizden birşeyler almış, bir şeyler beklemişsek veya başkalarının varlığında, onların mânevi ekranlarında sonsuzluğu görmüşsek, Tanrı insana kapanmaz bir ışık yolu açmış demektir.

Biz sevgiyi insan yoluyla öğrendik. Bizi Tanrıya sadece peygamberler, nebîler, evliyalar götürmez. Bizi biz aydınlatırız, biz bize rehber oluruz. Onun içindir ki, “insanları seviniz!.” denmiştir. Onun içindir ki, herkes birbirine iyi yönden ekran olmak için yaratılmıştır. Faziletler, bilgiler, saygılar, sevginin mahsulüdür. Duyulmayan, sevilmeyen şeydir. Sevilmeyen, düşünce kudretine vasıl olamaz. İlâhî aşk dedikleri bu yoldan geçer ve büyük ruhanî aşklara ulaşmışların kaderi böylece tayin edilmiştir.

Tanrı size bir hayat sevgisi vermiştir. Bu ilâhî bir delâlettir. Hayat size bir ilâhî sevgi getirmiştir. Bu şuurun delâletinden fışkıran bir neticedir. Size sevgiyi, göz, kulak, düşünce ve dil yoluyla ifade etme zorunluluğunu sevdiğiniz insan meydana çıkarır. Anlaşılmayanı duyurur. Böylece ulaşılması güç olan büyük rehberlikler sevgi kanalıyla ruhunuza yollar açarlar.

En büyük kuvvet sevgidir. Hayatın temeli sevginin eliyle atılmıştır. Hayat bizatihi sevgidir. Böylece insan insanı büyük bir kuvvetle, içinden yakalayarak sürüklemek için, güzelliğe, düşüncenin, duygunun, cesaretin ışığını vermeye çalışır. Sevgiyi sadece cins kelimesi üzerinde arayıp düşünmek isteyenler aldanmışlardır. İnsan plânı böylece gerçekleşiyor.

Bütün insanlığa ilân ediniz ki, en büyük kurtarıcı “Sevgi”, en yüce insan, seven insandır.

Sevgisiz, kâinat bile bir an varlığını koruyamaz.

MEVLANA

Macit Aray, 20.Ekim.1980

30/07/2007 Posted by | - Sevgi, RUHSAL TEBLİĞLER | , , , | Yorum bırakın