BİLGELİKYOLU

Sevgiye ve Bilgiye sınır yoktur

YOGA VE ÇİN TIBBI

Yoganın kökeni 5000 yıl öncesine kadar gitmektedir. M.Ö.3’üncü yüzyılda yaşamış olan Patanjali, Hindistanda, eski çağlardan beri nesilden nesile aktarılan yoga felsefesini toplayarak düzenlemiştir. Patanjali, Yoga Sutra’larında yoganın birçok yönüne, ruhsal disiplinine ve meditasyon tekniklerine açıklık getirmiş ve bu teknikleri uygulayan insanın sağlık içinde olacağını, Tanrı’yla birliğe ve mutluluğa ulaşacağını söylemiştir.

                           

Budizm’in Çin’de yayılmasıyla birlikte Çinliler, Hint kaynaklı bu “özel bilgi”lerden oldukça etkilenerek, bunları kendi yerel yöntemleri olan T’ai Chi, Chi Gong, ile harmanlamışlardır. Dolayısıyla bütün bu terapiler ortak bir noktada birleşirler. Hedefleri ruh, zihin ve beden arasındaki dengeyi sağlayarak sağlıklı bir insan yaratmaktır. Bunun için enerjinin chakra’larda, bunlara bağlı organlarda ve kanda doğal olarak akması gerekmektedir. Dolayısıyla buna yönelik çalışmalar yapılır. Tabii bu sistemler arasında bazı farklılıklar da yok değildir.

 

Çinde ortaya çıkmış bir başka terapi de Akupunktur’dur. Akupunktur, vücutta hastalanmış olan organları ve chakra’lardaki belli başlı tıkanmaları açarak enerjinin normal akışını sağlamak için bir iyileştirici çalışma yapar. Yoga ise, bu hastalıkların ve tıkanmaların önceden oluşmasını önlemeye yönelik bir çalışma yapar. Belirli yoga duruşları (asanalar) ile chakra’lar açık tutularak Prana’nın (Chi) enerjisinin akışına izin verilir.

 

Yoga’da dalak chakra’sı (2.nci chakra) böbrekle ilintilidir. Bu chakra böbrek üstü bezlerini kontrol eder. Belirli yoga duruşları bu bölge üzerinde etkilidir. Çin tıbbında ise böbrekler, yin ve yang’ın kökenidir. Örneğin arkaya doğru gerinmeler, vücutta yang enerjisini harekete geçirip bedene sıcaklık ve enerji verirken, öne doğru eğilişler yin enerjisini harekete geçirerek bedende ve zihinde bir rahatlık sağlar. Dolayısıyla, kendinizi yorgun hissettiğinizde arkaya doğru gerinmelerle enerji kazanabilir, uykusuzluk çektiğinizde ise öne doğru eğilmelerle  gevşeme sağlayabilirsiniz. Bunun gibi  Yoga ve Çin tıbbı arasında daha birçok  ortak nokta sayabiliriz.

 

Günümüz dünyasındaki hızlı yaşam tarzının, yanlış beslenme alışkanlıklarının, ve çevre kirliliğinin, insandaki bir sürü rahatsızlığın sebebi olduğunu biliyoruz. Fakat sağlığımızı korumak ve enerjimizi dengede tutmak için ne yapıyoruz? Gereken önlemi alıyor muyuz?

 

Erol Yurderi

 

11/04/2008 Posted by | -Yoga ve Çin tıbbı, YOGA | , , , | Yorum bırakın