BİLGELİKYOLU

Sevgiye ve Bilgiye sınır yoktur

NİYET

Niyet neden bu kadar önemli bir kavram hiç düşündünüz mü?  Çünkü “niyet ve düşünce,” evrenin, dünyanın, her şeyin temelidir de ondan. Önce niyetin Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğündeki anlamına bir bakalım. Niyet; “Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünmedir, maksad.”   Niyetin bir başka anlamı da “istek”dir.  

 

Birçok öğreti Yaradanın her şeyi belirli bir maksad ve niyetle, istediği için yarattığını bize söylemektedir. O’ndan bir parça olan öz varlığımızın – ruhumuzun –  da evren içinde bir maksadı, bir niyeti olmalıdır. Bu maksad, ruhun maddi ve manevi alemlerde tekâmül ederek, kendi özüne doğru yol alması, sonuçta Yaradan’a ulaşmasıdır.  Çünkü bütün maddi ve manevi alemler bunun için, bu niyetle yaratılmıştır.

           

Evrendeki sayısız okullardan biri olan dünyada tekâmülünü sürdüren insan, günlük yaşantısında değişik  istek ve ihtiyaçlar içindedir. Bu istekler para, ev, araba  gibi maddi istekler olduğu gibi, ruhsal varlığını zenginleştirici istekler de  olabilir. Bu tamamen insanın seçme özgürlüğüne bağlıdır. İnsanın istekleri bencilce olabileceği gibi, başkalarının iyiliğini istemek şeklinde de olabilir. Her şey insanın seçimine, isteğine, niyetine bağlıdır.

 

Bir insanın niyetlerinin kalitesi, genellikle onun tekâmül düzeyine bağlıdır. Eğer bencilce istek ve arzularının tatmini için uğraşan bir varlık ise, genellikle diğer insanlara karşı kötü davranacaktır. Çevremize baktığımızda bu seviyede bir çok insan görebiliriz. Bize hissettirdiklerinden dolayı onlar için “kötü niyetli, art niyetli, niyeti bozuk” sözcüklerini kullanırız.

 

Acaba bizler, belirli bir uyanışa geçen varlıklar olarak isteklerimiz ve niyetlerimiz ne yönde? Kendimizi ve başkalarını geliştirecek isteklerde mi bulunuyoruz, yoksa bencilce istekler doğrultusunda mı hareket ediyoruz?  Dönüp kendimize bir bakalım!.. İsteklerimizin, niyetlerimizin  ne kadar bilincindeyiz? Çünkü  isteklerimizin  kalitesi sonuçta bizim tekâmülümüzü etkileyecektir. Bir başka deyişle insan, ne ekerse onu biçecektir.

 

Hayatımız boyunca içinde bulunduğumuz olaylar karşısında uyanan istek ve arzularımızı, niyet ve maksatlarımızı, nasıl izleyebileceğimize gelince; bunu ancak kendimizi görme çalışması ile yapabiliriz. Henüz düşünce aşamasında olan ve eyleme geçirmediğimiz her türlü hissimizi, niyetimizi, isteğimizi, akıl ve mantığın ışığında gözleyerek, onların nasıl olduklarını ve getireceği sonuçları görebilir, gerekli olan değişim ve dönüşümleri yapabiliriz.  Dolayısıyla böyle bir dönüşümden sonra yapacağımız eylemlerin bize getireceği sonuçlar daha güzel olacaktır.

                         

Her türlü niyetimiz ve maksadımız kendimizi ve bütünü geliştirmek için olsun. Ve her zaman ilahi yol göstericimiz olan vicdanımız da bize rehberlik etsin.  Eğer niyet ve maksatlarımız doğru ise, sonuçları da doğru olacaktır. Bu da tekamülümüzü etkileyecektir.   Bizden istenen de budur.          

 

 

Erol Yurderi

 

Kaynak:

T.D.K. Türkçe Sözlük

Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ruh ve Madde yayınları.

           

 

29/04/2008 Posted by | - Niyet, RUHSAL GELİŞİM | , , , , | Yorum bırakın