DÜNYA BİR OLGUNLAŞMA YERİDİR, OKULUNA SAHİP ÇIK!.

dunya.jpg

Her insan yaşamında bir kere olsun kendine şu soruyu sormuştur. Niçin dünyadayız? Sonsuz olan evrende çok küçük olan dünyamız, şu anda üzerinde, çeşitli bitkileri, böcekleri, hayvanları ve milyarlarca insanı barındırmaktadır. Acaba dünya, çeşitli varlıkların deneyim yaparak geliştiği, olgunlaştığı bir okul mu?

Evet, birçok öğretiden anlıyoruz ki, dünyamız bir okul ve bizler de bu okula kayıt olmuş öğrencileriz. Okulun ders programı, varlıkların gelişimlerini hızlandıracak şekilde düzenlenmiş. Öğretmenleri ihtiyaca göre gönderilmiş. İmtihanları ise, çetin. Ve ayrıca bizlere, bu okuldan mezun olabilmemiz için belirli bir olgunluğa ulaşmamızın şart olduğu söyleniyor.

Bir ruhsal bilgi; “Herkes olgunlaşmayı dünyada yapar. Olgunlaşmayanlar tekrar imtihan edilecekler.” “Dünyada olgunlaşmayan insanlar aramıza gelemezler. Aramıza gelebilmek için olgunlaşmak şarttır. Bu bir nizam, kaidedir ki bozulmaz. Herkes ona dünyada ulaşır” diyerek, olgunlaşma olayına ve bunun dünyada kazanılacağına ve ancak ondan sonra daha üst bir okulda okumaya hak kazanabileceğimize dikkat çekilmektedir. Hemen aklınıza şu soru geliyor. İnsan bir kere dünyaya gelerek olgunlaşabilir mi? Bunun cevabı elbet ki hayır olacaktır. Çünkü insanın, dünya okulundan öğreneceklerini tamamlaması ve istenilen olgunluğa erişebilmesi, dünyaya birçok defa gelip gitmesini (enkarne olmasını) zorunlu kılmaktadır. Bu geliş ve gidişlerin sayısı, yeterli olgunlaşmanın sağlanmasına kadar devam eder.

Dünyaya doğan insan, okulun herhangi bir sınıfına kaydolmuş bir öğrenci gibidir. Okulda öğreneceği derslerden başarılı veya başarısız olması, kendini tanımasına ve farkındalığına bağlıdır. Yaşamında karşısına çıkan olaylar, karışıklıklar ve zorluklar onun için birer öğretidir. İnsan, şimdiye kadar yeryüzüne gönderilmiş olan ilâhi kanunların ışığında bütün bu tecrübeleri değerlendirerek kendinin nerede olduğunu görebilir, gerekli içsel değişim ve dönüşümünü yapabilir. Biliyoruz ki, insanın dünyadaki farkındalığının arttırması onun tekâmül etmesidir.

Dünyada olgunlaşmak, bir anlamda da insan-üstünü bulmaktır. Aynı ruhsal bilgi insanların bu hedefe (insan-üstüne) ulaşabilmesi için, önce “iyi insan” olması gerektiğini vurgulamakta ve iyi insanı da şöyle tarif etmektedir. “İyi insan olmak için iyiliği sevmek, yeniliği kabul etmek, çalışmayı baştacı etmek lazımdır. İyi insan, insan-üstü olur. İnsan-üstü olan aramıza şimdiden gelmiş sayılır. İnsan-üstünü bulunuz. Ayrıca varoluş sebebinin de “İnsan-üstünü bulmak, birliğe kavuşmak, tek düşünceyi elde etmek” olduğunu söylemektedir.

Yine aynı ruhsal bilgi, insanları yükselterek olgunluğa, insan-üstüne ve sonuçta birliğe götürecek yolun, beş esaslı bir merdivenden geçtiğini söylemektedir. Bunlar; İyilik, doğruluk, çalışmak, bilgi ve sevgi’dir. “Her yola, her hedefe buradan ulaşılır” denmektedir. Bizi iyi insan olmaya götürecek bu evrensel değerleri kendimize ölçü kabul edip günlük yaşantımızda uyguladığımızda, hedefe çabuk ulaşmış oluruz.

Bugün dünyamızın ve insanlığın içinde bulunduğu durum, herbirimizin gördüğü gibi içler acısıdır. Okulumuz ve üzerinde yaşayan herşey, yine insan tarafından süratle yok edilmek üzeredir. Yüce bir varlık olduğu söylenen insan, henüz uykudadır. Kurtulmak ve kurtarmak için hiçbir çabası yok!. Ama unutmayalım ki evrende bu okulun bir sahibi var. Bizler ise, okulun gelip geçici öğrencileriyiz. İnsanlığa, “Zaten bir gün ya hep beraber olacaksınız, ya hep beraber yok olacaksınız. Dost olmaya, bir olmaya alışın” denilmiştir. Dünyamızın kurtuluşu ancak, uyanmış, yükselmiş ve olgunlaşarak birliğe ulaşmış insanların çokluğu ile olacaktır.

Yüce Yaradan hepimize – çok geç olmadan – dünya okulunu istenilen birliğe ve olgunluğa ulaşarak bitirmemizi nasib etsin!..

Erol Yurderi