BİLGELİKYOLU

Sevgiye ve Bilgiye sınır yoktur

DOĞRU OLMAK

dogru-olmak

Doğru olan hiçbir şeyden korkmaz; çünkü doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Doğru yoldan ayrılan kötülüğe anahtar, doğru yolda giden kötülüğe kilit olur.”

(Rehber Varlık)

Dünya yaşamında insanın olgunlaşabilmesi için mutlaka öğrenmesi gereken kavramlardan biridir doğruluk. Doğru olmanın yolu, ölçütü ise: “Yanlış hareket etmemek, hakikatleri ve gerçekleri saklamadan göstermek, yalan söylememek”tir. Doğruluk kavramı kendi içinde çok şey barındırır. “Doğru insan, kendini geliştirerek başkalarına faydalı olmaya çalışan, her yerde ve herşeyde hakkaniyetle davranan, yalan söylemeyen, dürüst, sevgi dolu, hizmeti seven, iyi bir insandır.  Kendine güvenli,  inançlı, insanlara gerçekleri korkmadan ve cesaretle söyleyendir.”  Çünkü o, ilâhi nizamın çizdiği yoldan gidendir. Dolayısıyla “Doğruların gönlünde korkuya yer yoktur. Onlar, herşeyi iyi bilip doğru yaptıklarından, korkmaları için sebep bulamazlar.” diyor bir rehber varlık.

Gözyaşının, sevgisizliğin, açlığın,  nefretin  ve korkunun hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Başkalarının hakkını alarak, kötü yoldan kazanç elde ederek yaşamlarını devam ettirmeye çalışanların sayısı yeryüzünde giderek çoğalmıştır. Sonuçta bu insanlar, doğru yoldan ayrılmış ve her kötülüğe anahtar olmuşlardır.  Ayrıca, “Doğru olmayanlar  rahatlıkla yalan söyleyebilirler. Onların dili kuvvetli, sözü doğruların sözünden daha inandırıcı olur. Fakat bu doğruları korkutmasın. Çünkü hak doğrularındır” deniyor. Bütün bunları durdurmak, kötülüğe kilit olmak için günümüzde daha fazla doğru insana ihtiyaç vardır. Çünkü insanlık sıkıntıdadır. Onun sıkıntılarını giderecek olan da yine insandır.

Ve yine biz insanlara şöyle sesleniyor rehber varlık;  “Doğru bilen..  Doğru gören .. Doğru giden olunuz…   Adınız sanınız doğru olsun!.  Aslınız doğrudur çünkü.”   Ve ayrıca  ekliyor; “Doğrunun yolu engelsiz O’na gider.

Erol Yurderi

06/04/2009 Posted by | - Doğru olmak, RUHSAL GELİŞİM | , , | Yorum bırakın