BİLGELİKYOLU

Sevgiye ve Bilgiye sınır yoktur

DÜŞÜNCELERİNİZİ KONTROLDEN VAZGEÇMEYİN

thinking3.jpg

İnsanın düşünce sahası iki yoldan kirlenir.

1- Yaşadığı çevreden,

2- Kendi ürettiği yanlış yargılardan.

Eğer insan devamlı onu çevreleyen, aşağı çeken bir ortam içinde yaşıyorsa, ve dış etkilerin ona getirdiği bazı şeyleri akıl süzgecinden geçirmeyip, doğrudan içine alıyorsa, düşünce sahası bir müddet sonra kirlenmeye başlar. Ürettiği yargılar zamanla onda yeni düşünce kalıpları da oluşturur. Ve insan bu kalıplar içinde yaşamaya başlar. Buna göre yapacağı eylemler, ona, yeni olumsuz değerler de katar. Bu sürekli kısır döngü sonunda insanı olumsuz bir varlık haline getirir (sinirli, öfkeli, sevgisiz vs.) Biz biliyoruz ki böyle bir ruh durumu, olumsuz düşüncelerin ve duyguların çokluğu, hastalıklarımızın ana sebebidir.

Düşünceleri yıkamak, ancak, oluşturduğumuz yargılardan kurtulmak ve onların yerine doğru düşünce kalıplarını koymakla mümkündür.

Asırlardan beri insanlara, onun doğru yaşaması konusunda öğretiler gelmiştir. Eğer insan bu öğretileri benimseyip, temiz olan düşünceleri ürettiği sürece sağlıklı olacaktır. Bulunduğu ortam (çevre) ne olursa olsun etkilemeyecektir. Düşünce sahasını devamlı kontrol etmeyi öğreneceğinden, içeriye olumsuz hiçbir düşünce almayacaktır. Dolayısıyle, olumlu (temiz) düşüncelere (sevgi, iyilik, vs.) sahip oldukça sağlıklı da olacaktır.

Erol Yurderi

29/06/2007 Posted by | - Düşüncelerinizi kontrolden vazgeçmeyin, DÜŞÜNCE ÜZERİNE | Yorum bırakın