DOĞRU DÜŞÜNCEYE ULAŞABİLMEK

dogru-dusunmek.jpg

Bütün bilgilenmelerin ve bilginin başı, düşüncedir. İnsanın çalışarak, deneyerek, kıyaslayarak elde ettiği “doğru düşünceler ve bilgiler”, onun aklını meydana getirir. Böylece devamlı gelişen bu akıl sayesinde insan kendini daha iyi görebilir. Hislerini, sezgilerini, benini daha iyi sorgulayabilir. Ve iç dünyasında gerekli değişim ve dönüşümleri yaparak gelişimine hız katabilir.

İnsanın tecrübelerle elde ettiği bilgilerin, onun aklını meydana getirdiğini söylemiştik. Akıl bizim idare merkezimizdir. Gelişen bu akıl sayesinde insan, doğru ile yanlışı ayırdetmeye başlar. Bir şeyin doğru veya yanlış olabilmesi için, bir şeyi kabul etmek veya inkâr etmek gerekir. Başka bir deyişle, bir yargı gerektirir. Bu ayırdetme işlemini ise mantık yapar. Çünkü mantık, duygunun, bilginin ayırma ve onaylama merkezidir. Ayırdettiklerini ve onayladıklarını aklın ilgili merkezine gönderir. Mantık devamlı olarak yargılarla doludur. Bunlar, yargılar ve önyargılar olarak ikiye ayrılır. Yargıların doğru düşünceyi ulaşmaktaki önemi büyüktür.

Eğer mantığımızda çok fazla önyargı taşıyorsak, doğru düşünceye ulaşmakta da o ölçüde zorlanırız. Çünkü oluşturduğumuz bu önyargılar, bizim sağlıklı düşünmemizi engeller. Ve bunlar genellikle egomuzdan kaynaklanan düşüncelerdir. Bu tür düşünceler mantık süzgecinden geçmemiştir. Böyle durumda olan bir insan doğru düşünceye ulaşamayacağı için, vereceği kararlarda da hiçbir zaman adil olamayacaktır.

Bakın bu konuda bir spiritüel bilgi; “Kararlarınızın adil olmasını istiyorsanız, önce peşin kararlı olmaktan kaçınınız.” Bir başka cümlede ise; “Peşin kararlı olmayınız. İşte sizi ençok yıkan budur. Peşin karardan vazgeçiniz. Ölçünüz, biçiniz, anlayınız, sonra karar veriniz.” demektedir.

Sonuçta doğru düşünceye ulaşabilmek için her zaman mantık kılavuz olmalıdır. İnsan, herşeyi ilkönce mantığıyla ölçmeli ve sonra inanmalıdır. Sonuçta elde edeceğimiz doğru düşünceler ve bilgiler bizden doğru davranışlar olarak dışarı yansıyacaktır.

Şunu da iyi bilmeliyiz ki, “doğru düşünmek gerçek bir ibadettir.”

Erol Yurderi