RUHSAL SAĞLIK VE SEVGİ ENERJİSİ

laleler.jpg

İnsanlar, ruhsal sağlıklarına özen gösterdikleri sürece fiziksel sağlıklarını da kazanırlar. Bir başka ifadeyle, “ruhen güçlü olanlar, bedenen de güçlü olurlar.

Ruhen güçlü olmak ne demektir? Ruhen güçlü olmak, bir insanın belirli evrensel kanunları öğrenip, o kanunlarla uyum içinde yaşaması, karşılaştığı her olayda dengede kalmasıdır.

Biliyoruz ki herşey Yaradanın sevgisinden varedilmiştir. Ve sevgi enerjisi bütün kâinatı kuşatmaktadır. Varlıkların bütünü bu enerjiden oluşmakta ve bu enerjiyle yaşamlarını devam ettirmektedir. Sevgiyi kendi içlerinde bulan ve yansıtan insanlar, bu enerji ile uyum içinde olacaklarından, devamlı sağlık içinde kalırlar.

İnsan, tekamülü gereği yeryüzüne geldikten sonra yaşadığı çevrede bir dizi olayla karşı karşıya kalır. Bilgi düzeyine göre, karşılaştığı bu değişik olaylardan, pozitif veya negatif birçok etki alır. Negatifin fazla birikmesi zamanla insanda dengesizlikleri oluşturur. Bu dengesizlikler de hastalıkları meydana getirir. Eğer insan, Doğru Yaşam Bilgilerine sahip olsa ve en üst değer olan sevgiye ulaşsa, hiçbir sorun yaşamayacaktır. Çünkü sevgi enerjisi hertürlü negatif enerjiyi, kendi içinde eritir, yokeder.

Erol Yurderi