İNSAN SAĞLIĞI İÇİN MODERN TIP İLE ALTERNATİF TIP ELELE VERMELİ

moderntip.jpgalt_meda2.jpg

Bir yanda doğuda binlerce yıldır uygulanan alternatif tıp, öte yanda yüksek teknoloji ile donatılmış modern tıp!

Günümüzde modern tıpla alternatif tıp arasında bir mücadele görülmektedir. Modern tıpla uğraşan ve pozitif bilimi savunan uzmanlar, alternatif tedavilerde sağlanan başarıları, bu tür tedavilerin bilimsel temellere dayanmadığını söyleyerek küçümsemektedirler. Eğer sorun sadece bilimsel kanıt yetersizliği ise, alternatif tedavi metodlarını kendi haline bırakmak yerine, neden üniversite ve hastahanelerde bu metodların doğruluğunu araştırmıyorlar. Elbet ki sorun sadece bu değildir. Bir başka sorun daha vardır ki, o da “pazar sorunu”dur. Çünkü bugün dünyada alternatif tedavi metodlarına harcanan para milyarlarca doları bulmaktadır. (Sadece A.B.D. de 15 milyar dolar) Dolayısıyla konuyu sadece “bilimsel kaygılara” dayandırmak insana pek inandırıcı gelmiyor doğrusu!

Asıl önemli olan insanın sağlığına kavuşturulması değil midir? Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa çözüm sunabilmek, “hekimlik andının” gereğidir. Dolayısı ile alternatif tedavi metodlarıyla insanlara yeni umutlar sunmak gerekmez mi? Modern tıpla uğraşan uzmanlar, alternatif tıpla uğraşan uzmanları bir tehdit unsuru olarak görmek yerine, neden onlarla el ele verip birlikte çalışmasınlar!

Her alanda olduğu gibi bu alanda da artık bir uzlaşmaya gerek vardır. Alternatif tıbbı önemsemek, etkinliğini kabullenmek ille de yanlış mı olur? Eğer modern tıp, alternatif tıbba gerekli anlayışı ve hoşgörüyü gösterirse ve birlikte çalışabilirlerse, bu hem modern tıpçının, hem alternatif tıpçının, en önemlisi “insanın” yararına olur.

Erol Yurderi