ALTERNATİF TIP NEDİR?

alt_meda.jpg

Terim olarak alternatif Tıp, modern tıbbın paralelinde insanların sağlığa kavuşturulmaları için uygulanan bir çok metodun tümüne birden verilen addır. Buna aynı zamanda Yumuşak Tıp (Soft Medicine) veya “Tamamlayıcı Sağlık” da denmektedir.

Bugün modern tıbbın, teknolojinin de devreye sokulmasıyla eriştiği yeri hepimiz biliyoruz. Akut hastalıkların ve enfeksiyonların tedavisinde ve geniş ölçekte belirtilerin ortadan kaldırılmasında veya fiziksel nedenlerden kaynaklanan rahatsızlıkların giderilmesinde son yıllarda bir hayli yol alınmıştır. Modern tıbbın bu kadar süratli gelişimine rağmen hastalıkların tedavisinde bazen başarılı olamadığı da bir gerçektir. Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı hastalıklarına çare arayan bir çok insan, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan alternatif tedavi metodlarına da başvurmaktadır. Bu seçim insanın en doğal hakkıdır. Gerçekte, günümüzde bildiğimiz haliyle batı tıbbı da tarihsel açıdan bir alternatif tıp değil midir? Ayrıca, insanın sağlığa kavuşturulmasında alternatif terapi metodlarının, etkin olarak kullanıldığında, bir çok hastalığı tedavi ettiği de bugün herkesce bilinmektedir. Önemli olan, en iyi alternatif tıp terapilerini ele alıp bunları teknolojik tıpla bütünleştirerek, insanların yararına sunmaktır. Hedef, insanın sağlığa kavuşturulmasıdır.

Geleneksel eski Hint tıbbı; Ayurveda, Aromaterapi, modern bilimin içinden filizlenen Homeopati, eski Çin’in Akupunktur tedavisi, Japon kökenli Shiatsu, ayrıca Biyoterapi, vs. gibi son derece geniş bir alanı kaplayan alternatif terapiler, bugün milyonlarca insan için bir ilgi odağı ve umut kaynağı olma yolundadır.

Erol Yurderi