BİLGELİKYOLU

Sevgiye ve Bilgiye sınır yoktur

SEVGİ RENKTİR

vucud1.jpg

Her insan bir renktir ve değişik frekanslarda titreşir. Titreşimlerin hızı onun ruhsal kalitesini gösterir. Önemli olan varlığın her rengi ( 7 rengi ) kendi içinde toplayıp titreşmesidir ki, bunun adı da sevgi’dir. Bu titreşim içinde olan varlık, evrensel titreşimle uyum içinde olacağından, gerçek bütün içindedir.

Erol Yurderi


 

Reklamlar

30/06/2007 Posted by | - Sevgi Renktir, DENEMELER | Yorum bırakın

SEVGİ VE GÜVEN İLİŞKİSİ

Sevmeyi engelleyen temel nedenlerden biri de karşımızdaki insana duyduğumuz güvensizliktir. Çünkü insan güven duyduğu bir insana sevgisini rahatça akıtabilir.

İnsanı güvensizliğe iten sebepler nedir? İnsan neden bir başkasına güven duymaz? Bu soruların cevabını o insanın daha önce geçirdiği deneyimlerinde ve bu deneyimlerden ürettiği yargılarında aramak gerekir. Eğer bir insan ilişkilerinde karşı taraftan devamlı darbeler yemişse, çeşitli yargılar içinde olması da doğaldır. Ama bir ilişkiden vardığı yargıyı, bütün insanlara karşı kullanması ne kadar sağlıklıdır? Bir yargıdan başka bir yargıya geçiş.

Bir insanı güvensizliğe iten nedenlerin başında, onun, daha önceki ilişkilerinden getirdiği korkuları yatar. Bu korkular, aldatılma korkusu, terkedilme korkusu, sevgi alamama, aşağılanma vesaire olabilir. Bu tür korkular insanın, diğer insanlara yaklaşmasını engeller ve dolayısiyle onlara karşı içindeki sevgiyi çıkarmakta zorlanır. Böyle bir insan, girdiği ilişkilerde hiçbir zaman mutlu ve başarılı da olamaz. Sevginin akıtılmaması insanı zamanla daha da çok bunalıma iter.

Demek ki insanın sevgiyi yaşayabilmesi için ilkönce onu güvensizliğe iten korku engelini aşması gerekir. Bunun için önyargılarımızı bırakmalıyız. Korkunun yıkıcılığından kurtulup, sevginin yapıcılığına ulaşmanın yollarını aramalıyız.

Erol Yurderi

30/06/2007 Posted by | - Sevgi ve Güven ilişkisi, DENEMELER | Yorum bırakın

RUHSAL SAĞLIK VE SEVGİ ENERJİSİ

laleler.jpg

İnsanlar, ruhsal sağlıklarına özen gösterdikleri sürece fiziksel sağlıklarını da kazanırlar. Bir başka ifadeyle, “ruhen güçlü olanlar, bedenen de güçlü olurlar.

Ruhen güçlü olmak ne demektir? Ruhen güçlü olmak, bir insanın belirli evrensel kanunları öğrenip, o kanunlarla uyum içinde yaşaması, karşılaştığı her olayda dengede kalmasıdır.

Biliyoruz ki herşey Yaradanın sevgisinden varedilmiştir. Ve sevgi enerjisi bütün kâinatı kuşatmaktadır. Varlıkların bütünü bu enerjiden oluşmakta ve bu enerjiyle yaşamlarını devam ettirmektedir. Sevgiyi kendi içlerinde bulan ve yansıtan insanlar, bu enerji ile uyum içinde olacaklarından, devamlı sağlık içinde kalırlar.

İnsan, tekamülü gereği yeryüzüne geldikten sonra yaşadığı çevrede bir dizi olayla karşı karşıya kalır. Bilgi düzeyine göre, karşılaştığı bu değişik olaylardan, pozitif veya negatif birçok etki alır. Negatifin fazla birikmesi zamanla insanda dengesizlikleri oluşturur. Bu dengesizlikler de hastalıkları meydana getirir. Eğer insan, Doğru Yaşam Bilgilerine sahip olsa ve en üst değer olan sevgiye ulaşsa, hiçbir sorun yaşamayacaktır. Çünkü sevgi enerjisi hertürlü negatif enerjiyi, kendi içinde eritir, yokeder.

Erol Yurderi

 

30/06/2007 Posted by | - Ruhsal sağlık ve Sevgi enerjisi, DENEMELER | 1 Yorum